PRIJSLIJST

Prijslijst 2019 van diverse zakwaar/tonkinstok(bonenstaken) en zwarte netten

Soort: Inhoud/maat: Prijs €…   per stuk
koemestkorrels 20 kg €  10,00
potgrond 50 ltr €  3,75
compost 50 ltr €  3,75
bemeste tuinaarde 40 ltr €  2,25
kalkorrels 25 kg € 10,00
     
vogelnet zwart     2 x 5 meter €  3,00
vogelnet zwart     4 x 5 meter €  5,00
vogelnet zwart   4 x 10 meter €  9,00
vogelnet zwart   6 x 10 meter € 13,00
vogelnet zwart 10 x 10 meter € 21,00
     
Tonkin stok 270 cm € 0,80
     
natuur azijn 5 ltr € 2,00
     
extra sleutel hek   € 10,00
     
tuin frezen Info: tuincommissie € 20,00
     
openingstijden: Zaterdagochtend: 10.30 – 11.30 uur U kunt dan ook terecht voor al uw vragen.

Plantjes ruilmarkt groot succes

Voor het eerst van ons bestaan organiseerde een van onze leden, Marjolein v.d. Bos op 20 mei j.l., een plantjes/stekjes markt en met succes. De volle tafels met stekjes en plantjes vond gretig aftrek bij onze leden. Leuk initiatief. Een goed voorbeeld doet goed volgen !!!

Heeft u een leuk idee in het belang van onze vereniging, we horen het graag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrysanten bestellen voor 30 april

Vanaf zaterdagochtend 15 april kunt u tussen 10.30-12.00 uur weer chrysanten stekken bestellen.

De kleuren zijn geel/wit, bons, paars en rood, de prijs is € 0,35 per stuk. Afname minimaal 10 per kleur. Bestelkaarten liggen in de schaapskooi. Bij bestelling dient u contant te betalen. Bestellen kan t/m 30 aprl a.s.

De uitlevering vindt plaats ca. week 22.

U kunt ook het bestelformulier met geld in een envelop doen en in de brievenbus in de schaapskooi deponeren.

Indien er te weinig bestellingen zijn moeten wij de order annuleren en krijgt u uw geld terug. 

 

met vriendelijke groet,

De tuincommissie vtv de Brinken

Leden van verdienste in het zonnetje bij de ALV

Tijdens de laatste ALV op vrijdag 24 maart, zijn naast de gebruikelijke agenda punten, ook een aantal leden in het zonnetje gezet.

 

 

 

 

 

 

Vorig jaar zijn enkele leden, Henk van Daatselaar en Eibert Karssen, als lid van verdienste benoemd, maar naast een bos bloemen was er toen nog geen ereteken. Dat is dit jaar goedgemaakt door het alsnog opspelden van het "VTV de Brinken speldje". Het speldje bevat het logo van de vereniging op een groene achtergrond.

    

Tot zijn grote verrassing werd Hans Papenburg dit jaar benoemd tot lid van verdienste, en voorzien van het speldje. Door zijn afwezigheid vorig jaar bij de ALV kreeg ook Henk Boogaard dit jaar nog zijn speldje.

    

De vervanger is gearriveerd

Na het rooien van de zieke eikenboom is er op dezelfde plaats een nieuwe geplant. Dat was een voorwaarde in de kapvergunning en het vult prachtig de lege plek weer op. Het is opnieuw een eikenboom, maar dan een jonger exemplaar.

…..…..

Met dank aan Dick Hopster voor de fotos

23 april ereleden herdacht

Tijdens de ledenvergadering was het bord al getoond, waarop de namen van de ereleden vermeld zouden gaan worden. Het bord en de naamplaatjes waren nu allemaal gereed om op te hangen.

ereleden-wwOp 23 april waren de familielden van de ereleden uitgenodigd om, onder het genot van een kopje koffie met koek, getuige te zijn van het ophangen van het bord. Het bord hangt nu boven de deur naar het achterste deel van de schaapskooi. Dus goed zichtbaar voor iedereen.

De aanwezige familieleden stelden de waardering en aandacht zeer op prijs. Een groot aantal van de aanwezigen waren zelf ook tuinder op ons complex of waren hier als kind opgegeroeid, en er kwamen dan ook veel goede herinneringen weer boven.

 

ereleden-bord

Chrysantenstekken bestellen

Het is weer zover,

U kunt weer chrysanten bestellen. Bestelkaarten liggen in de schaapskooi.

De kleuren zijn: Geel/wit, brons, paars en rood.

Afname minimaal 10 stuks per kleur. Prijs per stuk € 0,30.

Dit kan op elke zaterdagochtend tussen 10.30-11.30 uur tot uiterlijk 30 april a.s..  U dient bij het bestellen gelijk te betalen.

U kunt het geld met bestelkaart ook in een enveloppe in de brievenbus in de schaapskooi doen.

 

De stekken zijn in week 21/22 beschikbaar. U krijgt hierover bericht.

Indien er weinig belangstelling is gaat de levering helaas niet door en krijgt u uw geld terug.

 

Geslaagde jaarvergadering op 25 maart 2016

Afgelopen vrijdag, 25 maart is de jaarlijkse ALV weer gehouden.

Met de gebruikelijke opkomst van onze leden is er weer een prima overleg geweest.

 

Naast de gebruikelijke onderwerpen zoals het een terugblik over het afgelopen jaar, verslag van de tuincommissie, het doornemen van de financieën was er ook de jaarlijkse bestuursverkiezing. De heren Wolfswinkel, van Daatselaar en Stroeve zijn allen herkozen voor een periode van opnieuw twee jaar.

 

Er zijn een aantal personen, de heren Lagemaat, van Brink en Oostveen benoemd tot erelid. Hun namen zullen binnenkort zichtbaar worden op een gedenkbord in de schaapkooi. Verder werden de heren van Daatselaar en Karssen tot hun verrassing benoemd tot lid van verdienste, waarbij zij een bos bloemen van de voozitter hebben ontvangen.

ALV_2016_02ALV_2016_03

Tijdens de vergadering heeft Koop de Vries, medetuinder en van beroep hovenier, een toelichting gegeven over het snoeien van klein fruit, zoals bessen, bramen en frambozen. Naast een aantal duidelijke plaatjes heeft hij het ook in de praktijk laten zien. Vooral de term "Snoeien doet bloeien" werkte verhelderend, vaak zijn mensen te voorzichtig met snoeien. Ook gaf hij aan dat je zo ruim moet snoeien dat je met je handen ongestoord tussen de takken door moet kunnen. Enerzijds voor voldoende lichtinval, anderzijds om te voorkomen dat je tijdens het plukken bessen van de naastliggende takken afstoot.

Bij de voorgestelde wijzigingen van het tuinreglement, lag het accent vooral op het rekening houden met je medetuinder. Daarom is voorgesteld om de kleur van hoge netten te beperken tot zwart. En het dringende verzoek om alleen dat deel van de tuin te voorzien van netten waar gewassen staan die dat echt nodig hebben, en netten die niet nodig zijn zo speodig mogelijk te verwijderen. Hiermee behouden ook je buren nog zonlicht en uitzicht op hun tuin.

ALV_2016_05

Zwarte netten zijn tegen een ledenprijsje, sinds kort ook verkrijgbaar in de schaapskooi, op zaterdagochtend tussen 10.30 en 11.30 uur.

 

Verder is er, om dezelfde redenen, een maximale maat voor bouwsels zoals 'tomaten'kasjes aangegeven. Daarnaast heeft de de tuincommissie een voorbeeld gemaakt van een eenvoudige tomatenkas. Deze  kasjes zijn in de maand april op besteling ook te verkrijgen bij de tuincommissie. Neem hiervoor even contact op met Jacques en Henk.

ALV_2016_04

Na afloop van de vergadering bleef het nog lang gezellig en werden nieuwtjes uitgewisseld. Ook werden er weer veel tips en wetenswaardigheden onderling gedeeld. Dus als u niet geweest bent, heeft u toch wat gemist.

Beste wensen voor 2015

Het bestuur vtv de Brinken wenst iedereen een gezond,

gelukkig en mooi tuin jaar toe. 

 

Om vast te noteren: 

Vrijdag 27 maart a.s. ledenvergadering vtv de Brinken.

Locatie: v.v.Hoogland, Sportlaan – Hoogland

Aanvang vergadering: 20.30 uur.

 

Voor levering van stalmest kunt u zich NU opgeven. De bestelkaarten liggen in de schaapskooi. De bestelling

dient gelijk kontant betaald te worden.