Tuincommissie

De tuincommissie bestaat uit Jacques van der Knaap. Hij zorgt voor het onderhoud en aanzicht van ons tuincomplex. Hij organiseert de zaterdagochtenden met de algemene werkzaamheden. Hiervoor wordt van elk lid verwacht dat zij daaraan deelnemen. Een lijst met de datum waarop u verwacht wordt, hangt in de publicatieborden en in de schaapskooi. Kunt u niet op de aangegeven datum, meldt dit dan even. U kunt zelf een andere zaterdag kiezen voor het deelnemen aan de algemene werkzaamheden. Indien u in het geheel niet deelnemeemt brengen wij daarvoor een heffing in rekening. Door het gezamenlijk onderhouden van het complex kunnen wij de contributie en huur laag houden.

Onderhoud van uw eigen tuin wordt maandelijks door hem gecontroleerd. Achterstand in onderhoud kan leiden tot hinder voor uw medetuinders door woekeren van onkruid en ongewenst uitzaaien. Als de achterstand te ernstig wordt kunnen er waarschuwingen worden gegeven, en bij excessen zal de toegang tot de tuin worden ontzegd.

Belangrijke aandachtspunten 2021

X  Per 1 maart mogen bouwsels voor geleiding en bescherming worden opgebouwd. Kweekkasten maximale maat: Hoogte 180cm, breedte 200cm en diepte  85cm . Tekening te verkrijgen bij de tuincommissie.

X    Tuinen dienen uiterlijk op 15 april onkruid vrij te zijn.

X    Composthopen (open en dicht) dienen uiterlijk 15 april onder gespit te zijn.

X    Fruitbomen en –struiken terug snoeien naar 200cm vóór 15 april.

X    Fruitbomen en –struiken  en meerjarige planten mogen alleen met toe
stemming van de tuincommissie gepland worden.

X   Beukenhagen snoeien begin mei en medio september aan de binnen- en helft bovenzijde.

X   Netten hoger dan 80cm moeten zwart zijn.

X    U heeft de plicht de helft van het pad voor uw tuin het gehele tuinjaar schoon te houden.

X    Elke maandagochtend, na de algemene werkzaamheden op  zaterdag- 
ochtend, brengen wij, mits voldoende aanwezig, snoeiafval, aardappelloof,
 koolstronken en bonenloof, mis niet breder dan 80cm en opgebost !!!, naar de ROVA.

     Het overige tuinafval moet u zelf composteren, inkuilen of afvoeren.

X    Per 1 november dient uw tuin schoon te zijn.
Bouwsels voor geleiding en bescherming moeten plat liggen.

X     Maandelijks tuincontroles vanaf 15 april tot 15 november.

X     Indien u geen gehoor geeft aan uw gerichte emails i.v.m. onderhoud van  uw tuin, ontvangt u een gele kaart. Na twee gele kaarten neemt het be-
stuur maatregelen tegen overtreder. Dit kan inhouden einde van de huurovereenkomst .

De tuincommissie vtv de Brinken