Wat doet onze tuincommissie?

De tuincommissie, onder leiding van Jacques van der Knaap, zorgt samen met vrijwilligers voor het onderhoud en aanzicht van ons tuincomplex. Ook organiseert hij de zaterdagochtenden met algemene werkzaamheden in het zomerseizoen. Elk lid van onze vereniging werkt op een van die zaterdagochtenden mee aan die werkzaamheden. Klik hier om de jaarplanning 2024 te bekijken op de ledenpagina. Een jaarlijkse lijst met data en namen krijgen alle leden gemaild en hij hangt ook op het publicatiebord in de schaapskooi. Mocht je verhinderd zijn, geen probleem, dan kun je zelf een andere zaterdag  kiezen om mee te helpen. Het gezamenlijk onderhouden van ons complex zorgt voor contact tussen de tuinders en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel.

De tuincommissie monitort regelmatig  het onderhoud van alle tuinen. We willen immers niet dat medetuinders last krijgen van het woekeren van onkruid of het uitzaaien van ongewenst zaad. Namens de tuincommissie zal Jacques van der Knaap contact opnemen om de achterstand in onderhoud met je te bespreken en een oplossing te zoeken.

Waar houden we ons samen aan?
Jaarlijks mogen bouwsels voor geleiding en bescherming vanaf 1 maart worden opgebouwd.
Fruitbomen en –struiken  en meerjarige planten kunnen met toestemming van de tuincommissie aangeplant worden.
Iedere tuinder snoeit de beukenhaag die grenst aan zijn tuin aan de binnenkant en de helft van de bovenkant begin mei en medio september.
Netten hoger dan 80 cm zijn zwart.
De helft van het grindpad, dat langs je tuin loopt, hou je zelf het hele jaar vrij van onkruid.
Vanaf 1 november is je tuin winterklaar en bouwsels voor geleiding en bescherming liggen dan plat. Voor meer details, check het tuinreglement op deze website.

Op de dinsdagochtend na de algemene werkzaamheden, brengen we in de maanden april, mei, oktober en november, snoeiafval, aardappelloof, koolstronken en bonenloof, mits niet breder dan 80 cm en netjes samengebonden, naar de ROVA.
Het overige tuinafval moet je zelf composteren, inkuilen of afvoeren.

We vragen iedereen om deze regels te respecteren en rekening met elkaar te houden, De tuincommissie zorgt voor naleving en gaat in gesprek in geval van nalatigheid.