Bestuurders VTV de Brinken

Het Bestuur van Volkstuindersvereniging de Brinken bestaat uit vijf personen. Onderdeel van het bestuur zijn twee commissies die specifieke werkzaamheden voor hun rekening nemen zoals de inkoop- en tuincommissie. De Vereniging met zo’n 200 leden houdt haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) meestal in april. Hier nemen de leden besluiten over aan te stellen bestuurders, financiële investeringen en uitgaven. Leden geven het bestuur gevraagd en ongevraagd advies.

De bestuurders stellen zich hier aan je voor.

Voorzitter Angeliek Noortman-Nieuwendijk

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Angeliek Noortman-Nieuwendijk en zestig jaar geleden ben ik geboren in Amersfoort. In 1992 trouwde ik met Kees Noortman en verhuisde ik naar Hoogland. We hebben een zoon en een dochter, van 27 en 30 jaar oud. Tot 1 januari 2024 was ik voorzitter van de cliëntenraad van zorgcentrum de Koperhorst, welke mooie rol ik 8 jaar heb vervuld en inmiddels heb overgedragen aan een nieuwe voorzitter. Daarnaast ben ik gemeenteraadslid in Amersfoort. Sinds een aantal jaar tuinieren Kees en ik met veel plezier in de volkstuin. De rust, het ‘wij gevoel’ en het prachtig verzorgde complex zorgen ervoor dat wij het naar ons zin hebben. Niets is fijner dan na een drukke vergaderdag mijn hoofd leeg te kunnen maken in de volkstuin. Maar we genieten ook erg van de groenten en het fruit die we oogsten. Ik ben een betrokken persoon, die graag met mensen in gesprek gaat. Ik haal energie uit zaken verbeteren waar nodig, maar ik koester ook de mooie dingen die al gebeuren. 
Ik ben altijd bereikbaar voor vragen.

Secretaris Ronald van der Kuil
Mijn naam is Ronald van der Kuil en ik ben rond het jaar 2000 lid geworden van de Vereniging. In het begin tuinierde ik samen met mijn schoonmoeder, die van de boerderij kwam. Zij bracht mjj alle fijne kneepjes van het vak bij. Het buiten bezig zijn en heerlijk kunnen eten van alles wat de eigen moestuin opbrengt vind ik geweldig. Inmiddels heeft mijn vrouw een deel van de tuin in gebruik als pluktuin.
Sinds 2020 ben ik secretaris. Mijn belangrijkste taken zijn het bijhouden van de ledenadministratie en verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie. Daarnaast houd ik mij bezig met de agenda en verslagen van de bestuursvergaderingen.
Onze vereniging is een actieve vereniging die in de loop van de jaren steeds meer activiteiten organiseert. Ik ben daar vanuit het bestuur natuurlijk vaak bij betrokken.

Penningmeester Cees Stolwijk
Mijn naam is Cees Stolwijk en ik ben sinds 2019 penningmeester van onze volkstuinders vereniging. De functiebenaming geeft aan dat ik verantwoordelijk ben voor het beheer van de financiële middelen van de vereniging. Kort gezegd komt het neer op het uitvoeren van de boekhouding, het verzenden van de facturen aan de leden en het periodiek informeren van het bestuur over de financiële voortgang. Eenmaal per jaar, meestal in april, leg ik verantwoording af aan de leden in de Algemene Ledenvergadering.
Met mijn vrouw ben ik al meer dan 10 jaar lid van de vereniging. Naast het heerlijk buiten werken in een tuin, zijn eigen groenten, fruit en bloemen kweken zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest, de belangrijkste drijfveren om lid te zijn.
Via het mailadres van de vereniging ben ik altijd te bereiken voor financiële vragen. Je vindt me regelmatig in tuin met nummer 60 B. 

Bestuurslid Tuincommissie en Inkoopcommissie Jacques van der knaap
Wie had kunnen bedenken dat ik van twee hoog in Den Haag, verhuisde naar Hoogland en dat, naast voetbal, tuinieren mijn grootste passie is geworden. De naam van der Knaap heeft zijn oorsprong in het Westland, tuinbouw gebied bij DenHaag. Het zit dus waarschijnlijk in de genen. Ik ben 35 jaar geleden begonnen met tuinieren op de Heideweg. Toen ik met pensioen ging, stopte ik als bestuurslid bij Voetbalvereniging Hoogland en daar maakte de toenmalige voorzitter van onze vereniging Henk Bogaard gebruik van. Hij benaderde me voor de bestuursfunctie tuincommissie. De betrokkenheid en de gezelligheid trok mij aan en ik heb toen ja gezegd. In de functie bestuurslid tuincommissie coördineer ik, samen met vrijwilligers, werkzaamheden op de maandagochtend. Ik organiseer de algemene werkzaamheden op zaterdagochtend, ontvang nieuwe leden en neem afscheid van leden die afscheid nemen omdat ze opzeggen. Daarnaast regel ik het vervoer van grof afval naar de Rova en zorg ervoor dat de kwaliteit van de tuinen in goede staat blijft, zodat wij trots kunnen zijn en blijven op ons mooie tuincomplex. Tot slot wil ik eindigen met mijn motto: Tuinieren is INSPANNING, ONTSPANNING en vooral REGELMAAT. Dit alles houdt je in goede conditie.

Bestuurslid Inkoopcommissie Eibert Karssen
Vaak ben ik als eerste aanwezig, en ook eigenlijk als laatste en daarmee mede de betrouwbare factor op onze moestuin. Ik zorg dat de schaapskooi toegankelijk is voor ons allemaal. En dat die niet alleen toegankelijk is, maar ook op orde. Zodat wij onze tuinen kunnen onderhouden met het gereedschap. De koffie en de onderhoudswerkzaamheden, allemaal onder controle. Ook de jaarlijkse catalogus voor het zaaigoed valt in de bus dankzij mijn bijdrage. En dan hebben we nog lang niet alle werkzaamheden benoemd.
“Eibert wat kijk je streng”, vroegen we tijdens de fotosessie? “Dat zal mijn opvoeding zijn.”
Een strenge blik misschien, maar altijd benaderbaar.