Bestuurders VTV de Brinken

Het Bestuur van Volkstuindersvereniging de Brinken bestaat uit vijf personen. Onderdeel van het bestuur zijn twee commissies die specifieke werkzaamheden voor hun rekening nemen zoals de inkoop- en tuincommissie. De Vereniging met zo’n 200 leden houdt haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) meestal in april. Hier nemen de leden besluiten over aan te stellen bestuurders, financiële investeringen en uitgaven. Leden geven het bestuur gevraagd en ongevraagd advies.

De bestuurders stellen zich hier aan je voor.

Voorzitter Wim Wolfswinkel
Het is alweer 8 jaar geleden dat ik het voorzitterstokje overnam van Henk van de Boogaard. In die tijd hadden we meer een ‘slapende’ vereniging. Wij hebben als bestuur het eerste jaar veel veranderd zoals het plaatsen van een  andere keuken de schaapskooi. Er kwam een vlaggenmast en de Oudejaarsborrel werd ingevoerd. De afgelopen jaren hebben de vrijwilligers en het bestuur op een fijne manier samen gewerkt.
Als voorzitter heb ik geprobeerd die samenwerking te versterken. Samen maak je immers een vereniging sterk. Doordat je de dingen samen doet wordt de verantwoordelijkheid breed gedragen door de leden en worden initiatieven een succes.
Een ‘volkstuin onderhouden’ heb ik als klein kind meegekregen. Ik moest altijd mee om te helpen in de tuin. Later heb ik zelf in Loosdrecht een volkstuin gehad. 30-Jaar geleden zijn wij komen wonen in Hoogland en heb ik dit mooie complex ontdekt. In die tijd was het gemakkelijk om aan een tuin te komen. Ik geniet elk jaar van mijn oogst en ben ook trots op hoe alles groeit. Datzelfde kun je van onze vereniging ook zeggen. We zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid en het is een fijne plek om te komen.
Een jaar geleden overkwam mij een ernstige ziekte waarvan ik de gevolgen nog dagelijks merk. Daarom geef ik het stokje over aan nieuw en jonger iemand. De nieuwe voorzitter zal nieuwe energie met zich meebrengen.Hij of zij krijgt een mooie bloeiende vereniging en aan deze persoon de taak dat voor te zetten.

Secretaris Ronald van der Kuil
Mijn naam is Ronald van der Kuil en ik ben rond het jaar 2000 lid geworden van de Vereniging. In het begin tuinierde ik samen met mijn schoonmoeder, die van de boerderij kwam. Zij bracht mjj alle fijne kneepjes van het vak bij. Het buiten bezig zijn en heerlijk kunnen eten van alles wat de eigen moestuin opbrengt vind ik geweldig. Inmiddels heeft mijn vrouw een deel van de tuin in gebruik als pluktuin.
Sinds 2020 ben ik secretaris. Mijn belangrijkste taken zijn het bijhouden van de ledenadministratie en verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie. Daarnaast houd ik mij bezig met de agenda en verslagen van de bestuursvergaderingen.
Onze vereniging is een actieve vereniging die in de loop van de jaren steeds meer activiteiten organiseert. Ik ben daar vanuit het bestuur natuurlijk vaak bij betrokken.

Penningmeester Cees Stolwijk
Mijn naam is Cees Stolwijk en ik ben sinds 2019 penningmeester van onze volkstuinders vereniging. De functiebenaming geeft aan dat ik verantwoordelijk ben voor het beheer van de financiële middelen van de vereniging. Kort gezegd komt het neer op het uitvoeren van de boekhouding, het verzenden van de facturen aan de leden en het periodiek informeren van het bestuur over de financiële voortgang. Eenmaal per jaar, meestal in april, leg ik verantwoording af aan de leden in de Algemene Ledenvergadering.
Met mijn vrouw ben ik al meer dan 10 jaar lid van de vereniging. Naast het heerlijk buiten werken in een tuin, zijn eigen groenten, fruit en bloemen kweken zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest, de belangrijkste drijfveren om lid te zijn.
Via het mailadres van de vereniging ben ik altijd te bereiken voor financiële vragen. Je vindt me regelmatig in tuin met nummer 60 B. 

Bestuurslid Tuincommissie Jacques van der knaap
Wie had kunnen bedenken dat ik van twee hoog in DenHaag, verhuisde naar Hoogland en dat, naast voetbal, tuinieren mijn grootste passie is geworden. De naam van der Knaap heeft zijn oorsprong in het Westland, tuinbouw gebied bij DenHaag. Het zit dus waarschijnlijk in de genen. Ik ben 35 jaar geleden begonnen met tuinieren op de Heideweg. Toen ik met pensioen ging, stopte ik als bestuurslid bij Voetbalvereniging Hoogland en daar maakte de toenmalige voorzitter van onze vereniging Henk Bogaard gebruik van. Hij benaderde me voor de bestuursfunctie tuincommissie. De betrokkenheid en de gezelligheid trok mij aan en ik heb toen ja gezegd. Als ik nu, 14 jaar later, terugkijkt en zie hoe de vereniging zich ontplooid heeft tot een actieve en sociale vereniging met een openingsfeest, plantenmarkt, oogstfeest, workshops, zadenmarkt, oudejaarsborrel, en koffie half uurtje, dan ben ik zeer trots op deze club.
In de functie bestuurslid tuincommissie coördineer ik, samen met vrijwilligers, werkzaamheden op de maandagochtend. Ik organiseer de algemene werkzaamheden op zaterdagochtend, ontvang nieuwe leden en neem afscheid van leden die afscheid nemen omdat ze opzeggen. Daarnaast regel ik het vervoer van grof afval naar de Rova en zorg ervoor dat de kwaliteit van de tuinen in goede staat blijft, zodat wij trots kunnen zijn en blijven op ons mooie tuincomplex. Het houden van een volkstuin wordt vaak onderschat. Je moet minimaal 1 á 2 keer per week op je tuin actief zijn. Dan blijft het tuinieren leuk en ben je niet alleen met onkruid bezig. Als mijn gezondheid het toelaat hoop ik nog enige jaren actief te blijven bij VTV de Brinken. Tot slot wil ik eindigen met mijn motto: Tuinieren is INSPANNING, ONTSPANNING en vooral REGELMAAT. Dit alles houdt je in goede conditie.