SNOEIPLOEG

Op 14 september 2019 ging de snoeiploeg aan de slag om de struiken bij het parkeergedeelte weer een beetje smoel te geven.Dat lukte prima getuige de hieronder geplaatste foto’s. Mensen bedankt voor jullie inzet.

BBQ VRIJWILLIGERS

Op 31 augustus 2019 was er voor de vrijwilligers een BBQ georganiseerd.

Zoals verwacht werd was het weer een zeer geslaagd succes, er was gezorgd voor allerlei gerechten en uiteraard voor voldoende drankjes.

Al met al zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar. Voorzitter Wim Wolfswinkel opende om 17.00 uur de BBQ waarna een ieder op al het lekkers aanviel.

Enige foto’s geven een indruk van de gezelligheid

UITNODIGING ALV

Volkstuindersvereniging de Brinken
secretariaat: Boomrijk 7
3813 XJ Amersfoort
vtvdebrinken@gmail.com
Hoogland, februari 2019

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering welke zal worden gehouden op vrijdag 8 maart aanstaande om 20.00 uur in de kantine van voetbalvereniging Hoogland ( Sportlaan in Hoogland).
Uw (brom) fiets kan desgewenst worden gestald op het terrein achter de kantine zodat deze redelijk veilig staat.

AGENDA:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag algemene ledenvergadering van 9 maart 2018.
 3. Stavaza mbt ruilingen, opzeggingen en wachtlijst
 4. Bestuursverkiezing
 5. Financien
  Pauze.
 6. Presentatie over herbouw kap, bijenmengsel(bloemen) en insectenhotel.
 7. Mededelingen van tuincommissie en inkoopcommissie
 8. Rondvraag
 9. Sluiting.
  Toelichting:
  Punt 4: Op grond van de statuten zijn aftredend de bestuursleden Jacques van der Knaap en Eibert Karssen; beiden stellen zich herkiesbaar.
  De huidige penningmeester heeft aangegeven als zodanig te gaan stoppen.
  Het bestuur heeft een kandidaat gevonden die de functie van penningmeester op zich wil nemen; in de bijlagen stelt deze persoon zich voor.
  Eventuele kandidaten voor bovengenoemde functies kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 1 maart aanmelden bij het secretariaat.
  Punt 5: a. verslag kascommissie
  b. benoeming kascommissie 2020
  c. toelichting en bespreking financieel verslag
  d. vaststelling verenigingscontributie en grondprijs voor 2020. Het voorstel is om de verenigingscontributie onveranderd te houden op €15 en de grondprijs vast te stellen op 0,72 per vierkante meter.

_____________________________________+_____________________________________

 • Cees Stolwijk, kandidaat penningmeester.
 • Ik ben 69 jaar oud en sinds mijn 64ste gestopt met werken. Met mijn vrouw Bernadette woon ik op het Zocherpad, vijf minuten lopen van het volkstuinencomplex. Samen hebben we een volkstuin (nr 60 B), niet ver van de schaapskooi.
 • Mijn oorspronkelijke beroep is boomkweker. Later heb ik me omgeschoold richting de financiële sector. De laatste drie-en-twintig jaar heb ik gewerkt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Mijn werkzaamheden lagen op het terrein van controle en toezicht financieel beheer door de ambassades.
 • Als vrijwilliger heb ik altijd geprobeerd iets bij te dragen aan het maatschappelijk welzijn. Zo ben ik drie jaar lang penningmeester geweest van de voetbalvereniging Hoogland en heb ik twee jaar gewerkt in de schuldhulp verlening.
  Als actief lid van de atletiekvereniging Altis, ben ik 4,5 jaar secretaris geweest.
 • Het bestuur heeft me gevraagd om me kandidaat te stellen voor het penningmeesterschap. Als de leden het met het bestuur eens zijn, wil ik dat graag doen. Met mijn achtergrond denk ik deze functie naar uw tevredenheid te kunnen uitoefenen.

PRIJSLIJST

Prijslijst 2019 van diverse zakwaar/tonkinstok(bonenstaken) en zwarte netten

Soort: Inhoud/maat: Prijs €…   per stuk
koemestkorrels 20 kg €  10,00
potgrond 50 ltr €  3,75
compost 50 ltr €  3,75
bemeste tuinaarde 40 ltr €  2,25
kalkorrels 25 kg € 10,00
     
vogelnet zwart     2 x 5 meter €  3,00
vogelnet zwart     4 x 5 meter €  5,00
vogelnet zwart   4 x 10 meter €  9,00
vogelnet zwart   6 x 10 meter € 13,00
vogelnet zwart 10 x 10 meter € 21,00
     
Tonkin stok 270 cm € 0,80
     
natuur azijn 5 ltr € 2,00
     
extra sleutel hek   € 10,00
     
tuin frezen Info: tuincommissie € 20,00
     
openingstijden: Zaterdagochtend: 10.30 – 11.30 uur U kunt dan ook terecht voor al uw vragen.

Oudejaarsborrel druk bezocht

Zaterdag 30 december hebben we weer het einde van het tuinjaar gevierd onder het genot van een glühwein en warme chocolademelk met of zonder slagroom. De voorzitter himself, schonk deze heerlijke warme dranken in voor de aanwezigen. Daarnaast waren er ook heerlijke oliebollen en appelbeignets te krijgen. Ondanks of misschien wel dankzij het natte en koude weer was het in de schaapskooi gezellig druk. Ook meerdere nieuwe leden lieten hier hun gezicht zien, om alvast eens kennis te maken met bestuur en medetuinders. Sommigen vonden het zo gezellig dat ze ter plekke mede-tuinder zijn geworden. Een nieuwe traditie die we zeker de komende jaren gaan voortzetten.

Het bestuur wenst al onze tuinders een goede jaarwisseling en een groeizaam 2018.