? OPZETTEN PARTYTENT ?

Eind maart werd door een aantal vrijwilligers de partytent weer opgezet zodat we in de komende zomermaanden weer onafhankelijk van het weer kunnen genieten van ons volkstuincomplex, al dan niet met een bakkie koffie, thee of een andere lekkere verfrissing of een vernapering..